O B L Í B E N É   K O S T E L Y

    Jako správný křesťan mám velmi vyvinutý vztah k sakrálním stavbám. Kostel či klášter však nevnímám pouze jako dům Hospodinův, ale jako architektonický skvost, učebnici stavebních slohů nebo jako nepřehlédnutelnou součást a dominantu kulturní krajiny. Vzhledem k množství navštívených kostelů zde nabízím v několika kategoriích jen některé vybrané.

Les Cathédrales**
Zříceniny kostelů a kaplí
Kostely ohrožené, zpustlé a zaniklé
Římské svatyně
Pražské kostely a kaple
Venkovské gotické kostely
Kostely na Gotlandu
Špitály a špitální kaple
Dřevěné kostely
Dřevěné kostely v Česku a na Slovensku
Sloupové kostely
Židovské synagogy
Poutní místa
Via sancta
Hájecká poutní cesta
Kalvárie a křížové cesty
Kaple Božího hrobu
Loretánské kaple
Svaté schody
Broumovské baroko
Lucernové věže
Gotické portály
Rozety
Klenby
Varhany
Sanktuária
Chórové přepážky
Piety
Kristus v mandorle
MONASTICON///Zříceniny klášterů
MONASTICON///Benediktini
MONASTICON///Cisterciáci
MONASTICON///Augustiniáni
MONASTICON///Premonstráti
MONASTICON///Kartuziáni a kamaldulové
MONASTICON///Dominikáni
MONASTICON///Františkáni
MONASTICON///Kapucíni
MONASTICON///Paulíni a pauláni
MONASTICON///Karmelitáni
MONASTICON///Jezuité a piaristé
MONASTICON///Křížové chodby
MONASTICON///Kapitulní síně
MONASTICON///Refektáře
MONASTICON///Dormitáře
VIA ROMANICA///Polsko
VIA ROMANICA///Česko
VIA ROMANICA///Rakousko
VIA ROMANICA///Katalánsko
VIA ROMANICA///Kruhové kostely
VIA ROMANICA///Ústupkové portály
VIA ROMANICA///Tympanony
VIA ROMANICA///Lvi
VIA ROMANICA///Křtitelnice
VIA ROMANICA///Mistr z Cabestany
VIA ROMANICA///Liturgické krypty

© burda 2008-018